Hagge Golfklubb

mitt andra hem

Verksamhetsplan 2019, seniorer

 • I stort sett genomföra tävlingar som under 2018
 • Försöka locka fler damer att delta. Förhoppningsvis kan bättre utformade 40-tee att bidra till detta.
 • Vi ska undersöka intresset för att ha möjlighet att välja mellan att spela 9 eller 18 hål vid tävling.

Förslaget att ha alternativet 9 hål är bordlagt.

 • Vi har valt att ta bort schratchpriset.
 • Genomförande av HLR-utbildning
 • Sura har valt att avsluta utbytet med Hagge pga dåligt intresse ifrån Haggespelarna.
 • Vi har valt att påbörja ett utbyte med Kårsta GK och är inbjudna dit den 22/5

(100 kr tävlingsgreenfee och 40 kr i startavgift)

 • Kontaktpersoner för Dalagolfen50+ kommer fortsättningsvis P-O Eriksson och Lars Nordström att vara.

                      Eva Westmark

Hagge GK

 • Nu
  Bild
 • Fredag
  Bild
 • Lördag
  Bild
  10°

Sponsorer

Annonser

 

 

sisu_webb_if_190x190_samverkan