Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte för Hagge Golfklubb 2020

Medlemmarna i Hagge Golfklubb kallas härmed till årsmöte
samt information lördagen den 22 februari 2020 kl. 13:30 på Hagge Golfklubb alternativt Villa Gladtjärn* . Årsmötet börjar 15:00

Dokument och handlingar finns på nedanstående länkar:

Dagordning (ej publicerad ännu)

Årsredovisning Hagge GK 2019 (ej publicerad ännu)

Årsredovisning Hagge Golf o Fritid 2019 (ej publicerad ännu)

Verksamhetsberättelse 2019 & Budget 2020 (ej publicerad ännu)

Valberedningens förslag 2020 (ej publicerad ännu)

*Alternativ plats på Villa Gladtjärn pga. renoveringsarbeten på Hagge. Plats meddelas närmare årsmötet.