Golfbilar

Varmt idag, ont i foten, lite sliten. Hyr en golfbil!

På Hagge GK kan du hyra golfbil vid spel och komma utvilad till varje slag.

Bokning av golfbil sker enklast när du bokar din tid via ”Min Golf” eller genom receptionen på 0240-655783. Notera att du skall ha en bokad tid för att hyra bil och att du själv skall hämta ut golfbilsnyckeln. (Gäller även för klippkort och årskort)

Golfbil bokas i mån av tillgång och sista tid för uthyrning är 16:00. 

OBS Bokning av bil skall ske i god tid för nyttjandet. Enklast gör du det i samband med bokning av din golftid!

Observera att samma regler som för vanlig personbil gäller för golfbilar när det gäller aktsamhet och nykterhet.
Föraren är alltid ansvarig för sitt fordon. 
För att hyra golfbil krävs körkort med minst behörighet B,

Observera att egna fordon (golfbil, elmoped eller elscooter) endast är tillåtna på Hagge GK med ett särskilt tillstånd, utfärdat av klubbchefen.

Priser per 18 hålsrond

Niohåls uthyrning är bara tillåtet vi speciella tillfällen. Kontakta bokningen  om du önskar hyra över 9 hål. Telefon: 0240-655783

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR GOLFBILAR INOM SGF

§ 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
18-årsgräns samt giltigt körkort för framförande av bil, annars krävs terrängkörkort. Beträffande alkohol eller droger gäller samma regler som för bilkörning.

§ 2. Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden. Ej allmän väg.

§ 3. Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.

§ 4. Åtgärder vid skada eller fel
Hyrestagaren ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrestagaren åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder/kostnader som skall vidtagas.

§ 5. Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrestagaren berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.

§ 6. Begränsning av skada
Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.

§ 7. Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats och sättas på laddning samt tömmas på skräp. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.

§ 8. Antal personer i golfbilen
Denna golfbil är avsedd endast för 2 personer samtidigt.

§ 9. Uthyrarens hävningsrätt
Om detta avtal ej uppfylls hävs avtalet och golfbilen tas i retur samt en administrations kostnad på 500 sek debiteras hyrestagaren.