Golfstudio


Hagge GK bygger golfstudio

Under många år har det funnits en stor önskan att bygga en golfstudio på Hagge. Byggnationen kommer att starta under hösten 2021 och kommer att placeras där dagens två skyddade utslagsplatser finns.

Syftet med golfstudion är att kunna förlänga säsongen och möjliggöra golfträning under vinterhalvåret för i huvudsak barn och ungdomar. I projektet ingår att bygga en golfstudio med två utslagsplatser och en träningsyta. Verksamheten kommer både vara organiserad och spontan. Klubben kommer även att erbjuda prova-på aktiviteter och riktade insatser för att nå målgrupperna. Insatser kommer även göras för äldre 65+ och personer med funktionsnedsättning.

Vad kommer vi att erbjuda i vår studio. 

TRÄNING
I studion har vi tänkt att kunna erbjuda året runt träning såväl enskilt som i grupper. 

CUSTOMFITTING
Fullständig utprovning av golfklubbor hela året. Få dina nya klubbor i tid till vintern och vårens golfresor. 

SIMULATORSPEL
Under vintersäsongen kommer vi att erbjuda simulatorspel i en av de mest avancerade simulatorerna på marknaden. Simulatorn kommer att bli bokningsbar via hemsidan eller via telefon/mail. 

Så ta ett snack med kompisarna redan nu om spel när allt blir klart. 

Byggstart i oktober

Om allt går enligt planerat så skall bygget starta i oktober 2021.

Under tiden som byggnationen kommer att pågå så kommer vissa begränsningar att gälla:

  • Grusgången nedanför hål 14 kommer att stängas av under byggnationen.
  • Bollautomaten kommer att flyttas
  • Några av utslagsplatserna närmast bygget kommer att vara avstängda.

Vi har sökt och fått ett bidrag på 1 040 000 kronor från Arvsfonden.

Vi kommer fortlöpande att ge information om bygget och har ni frågor så tveka inta att ställa dessa till projektledarna Staffan Olofsson, 070-3213922 eller Tomas Yvell, 070-3223521.

September 2021

Hagge Golfklubb får stöd med drygt 1 miljoner kronor från Arvsfonden för nybyggnation av inomhusanläggning. 

Syftet med projektet är att kunna förlänga säsongen och möjliggöra golfträning under vinterhalvåret för i huvudsak barn och ungdomar. I projektet ingår att bygga en golfstudio med två utslagsplatser och en träningsyta. Verksamheten kommer både vara organiserad och spontan. Klubben kommer även att erbjuda prova-påaktiviteter och riktade insatser för att nå målgrupperna. Insatser kommer även göras för äldre 65+ och personer med funktionsnedsättning.

8 oktober 2021 

Nu kan vi äntligen påbörja vårt studiobygge. Här försvinner det gamla lektions vindskyddet och förberedelse för den nya byggnaden. 

20 december 2021

Arbetet har löpt på nästan helt enligt plan. Stommen på plats sedan länge, ytter panel på plats, så nu kan man se hur det hela är tänkt och hur det blir från utsidan.  Nu skall bara takplåten på så är vi ”hemma på den biten” . Invändigt börjar det också synas hur det kommer att bli, även om det kvarstår en hel del arbeten med el, vvs, isolering och innerväggar.

  

 

12 Oktober 2021
Idag börjar FRS med markarbeten för studion. 

SIMULATOR

Som simulator har vi under året studerat ett antal olika fabrikat bland annat GC Hawk från Foresight SPORTS.