Årsmöte 2022

Medlemmarna i Hagge Golfklubb kallas härmed till årsmöte
samt information lördagen den 26 februari 2022 kl. 14:00. Årsmötet börjar 15:30
Under rådande omständigheter så kommer mötet att hållas digitalt och länk för uppkoppling finns här nedan:
Plats: Digitalt möte i Microsoft Teams (länk och instruktioner fredag den 25 februari)
Under årsmötet har samtliga medlemmar rösträtt och chans att påverka kommande verksamhet. Anmälan bör skickas in i god tid.
Sista anmälningsdag: torsdag 24 februari 2021. Detta så att vi kan förbereda det digitala mötet på bästa sätt.

Klicka här för anmälan!

Handlingarna till årsmötet finns nedan eller att rekvirera från kansliet från fredag 18 februari.

14.00 – Information
* Information från styrelsen och klubbchef
* Utdelning av Nils-Erik Wittebergs stipendium
* Frågestund digitalt via chattfunktion

15.30 – Årsmöte
Se handlingar nedan

Stadgar

Dagordning 

Årsredovisning Hagge GK 2021

Årsredovisning Hagge Golf o Fritid 2021

Verksamhetsberättelse 2021 & Budget 2022

Valberedningens förslag 2022