Årsmöte 2023

Medlemmarna i Hagge Golfklubb kallas härmed till årsmöte
samt information lördagen den 25 februari 2023 kl. 14:00. Årsmötet börjar 15:30

Plats: Hagge Golfklubb
Datum: 25 februari 2023
Tid: 14.00

Handlingarna till årsmötet presenteras löpande här nedan eller att rekvirera från kansliet från fredag 17 februari.

14.00 – Information
* Information från styrelsen och klubbchef
* Utdelning av Nils-Erik Wittebergs stipendium
* Frågestund 

Efter en kort fikapaus så startar årsmötet kl. 15.30

15.30 – Årsmöte

HANDLINGAR :

DAGORDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2023 

MOTION 1 – Henrik Swartling

MOTION 2 – Styrelsen

ÅRSREDOVISNING HAGGE GK 2022

ÅRSREDOVISNING HAGGE GOLF & FRITID AB 2022

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 & Budget 2023

STADGAR