Konstverk på övningsfälet

Med kreativa killar på gräsklippare kan ett övningsfält bli så här vackert!