Våra bokningsregler

Medlemmar med full spelrätt
Kan boka fem (5) starttider på 18-hålsbanan, varav max tre (3) på vardagar och två (2) på helger.

Medlemmar med begränsad spelrätt
Kan boka tre (3) starttider på 18-hålsbanan, varav max tre (3) på vardagar och ingen (0) på helger.

Greenfeegäster
Kan boka fem (5) starttider på 18-hålsbanan, varav max tre (3) på vardagar och två (2) på helger.

Spel med medlem
Greenfeegäst som spelar med medlem som har fullvärdigt medlemskap som bokar in och spelar med i bollen erhåller 25% i rabatt på ordinarie greenfee. Max 1 gäst/ medlem.

OBS! Medlem och gäst skall ha samma bokningsnummer och bokning skall vara utförd av medlem.

Ny bokning
Ny starttid kan bokas när tidigare bokad starttid på respektive bana har nyttjats.

”Spontanbokning” samma dag
En spelare är välkommen att boka valfri ledig starttid innevarande dag även om spelaren har starttid bokad längre fram i tiden.

Incheckning
Vid alla bokade starttider ska du checka in i receptionen, via OnTag eller via Min golf bokning innan spel.

Betalning
Greenfee kan betalas i receptionen, eller via Min Golf

Sen avbokning
Avbokning ska ske senast 3 timmar innan bokad starttid. Byte av spelare kan ske fram till 15 minuter innan bokad starttid. En medlem som avbokar senare än 3 timmar innan bokad starttid debiteras en avbokningsavgift på 300 kr. En greenfeegäst betalar full greenfee om avbokning sker senare än 3 timmar innan bokad starttid.  

”No show” 
En medlem som uteblir och inte avbokat sin starttid debiteras en ”no show”-avgift på 300 kr samt mister sin möjlighet att boka starttider i GIT tills betalning skett. En greenfeegäst som uteblir från en bokad starttid betalar full greenfee.