Höstprojekt på banan

Under nästa vecka startar vi det första av två höstprojekt på banan. Det första projektet handlar om stödsådd av fairways och andra ”döda” spelytor på olika delar av banan. Det andra projektet, som är inplanerat efter stödsåddprojektet, är etapp 2 … Read More