Lokala regler

Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR HAGGE GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: Följande lokala regler gäller för allt spel på

klubben såvida inte annat anges i samband med enskild tävling.

Rubrik

 

Banmarkering

Regelhänvisning

 VIT, Out of bounds

 18

 VIT –SVART, Intern out of bounds

 18

 GUL, Pliktområde

 17

 RÖD, Pliktområde

 17

 BLÅ, Onormalt banförhållande

 16

 BLÅ-GRÖN TOPP, Onormalt banförhållande, Spelförbudszon

Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

 16

  
  

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan (www.haggegk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. Out of bounds (Regel 18)

1. Övningsområde mellan hål 5 och 8 markerat med vita pinnar är out of bounds

 

2. Green (Regel 13)

1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

1.      Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar, fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete. Lättnad ges för bollens läge, ej för sving och stans.

2.      Myrstackar är mark under arbete.

3.      Grusfyllda dräneringssträngar på spelfältet är mark under arbete.

4.      Målade stenar på hela spelfältet är onormala banförhållanden ,gäller ej i pliktområden (regel 16.1)

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1.      Gul-svarta 150-meters pinnar är oflyttbara hindrande föremål.

2.      Vita, gula, röda och blå vippor vilka markerar avstånd till green är oflyttbara hindrande föremål, lättnad enligt (regel 16.1)

.

c) Organiska föremål

1.Stengärdesgårdarna på hål 14 är organiska delar av banan. Stengärdesgården är en enhet varför lösa stenar i den inte får plockas bort. (regel 8.1a)

 

 

4. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Ett avbrott i spelet på grund av farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger ).

1. Spelarna skall återsamlas i klubbhusområdet. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se regel 5.7b

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av farlig situation, är alla övningsområden också stängda .

 

 

Beslutade av Hagge GK:s styrelse 2021-05-01 

Jan Willner, Ordförande