Medlemskap

Årsavgifter 2024

            Årsavgift inkl Månadsavgift
Kategori Medlemsavgift Spelavgift   Årsavgift Arbetslån  arbetslån autogiro/mån 
Senior 26 år –  400 6 400 * 6 800 500 7 300 625
Senior 22-25 år 400 5 850 ** 6 250 500 6 750 579
Junior 17-21 år 400 2 450   2 850 500 3 350 296
Junior 12-16 år 400 1 750   2 150 0 2 150
Knatte 6-11 år 400 1 100   1 500 0 1 500
Vardagsmedlem 400 5 550 * 5 950 500 6 450 554
Greenfeemedlem 400 2 150   2 550 0 2 550 229
Nybörjare 400 3 550   3 950 0 3 950
Nybörjare junior -21 år 400 2 550   2 950 0 2 950
Småbarnsbricka inkl. 9 900 * 9 900 exkl.  
Familjebricka inkl. 14 450 * 14 450 exkl.  
 
* Avgår 550 kronor för dig som innehar ett medlemslån/reverslån (se nedan)
** Avgår 1900 kronor för dig som fortfarande studerar och har ett giltigt CSN-kort (se nedan)


De olika ålderskategorierna avser det år man fyller 

Vill du också bli medlem?

Som medlem betalar man en årsavgift och i vissa medlemskap också ett medlemslån till klubben under tiden du är medlem.
Du hittar mer information om detta nedan.

För att bli medlem skickar du oss en ansökan med hjälp av formuläret som hittar via länken nedan. Vi behandlar din ansökan inom kort. Har du några frågor kring medlemskap så kontakta gärna kansliet via telefon eller mail. 

Friskvårdsbidrag

Årsavgiften är tvådelad. En del är medlemsavgift och en del är spelavgift.

Spelavgiften, tillsammans med träningsavgifter och avgifter för range är godkänd som Frisvårdsbidrag enligt skatteverket.

Du kan skriva ut ett intyg för Friskvårdsbidrag i ”Min Golf”.

* Medlemslån/Reverslån:
Som seniormedlem erbjuds Du det år du fyller 26 år att erlägga 7 000 kronor som ett medlemslån/reverslån och få reducerad avgift med 550 kronor årligen.
När Du fyller 70 år erbjuds du att efterskänka lånet och få ytterligare 1 000 kronor i reducerad avgift.
Väljer du att gå ur klubben så får Du tillbaka Ditt medlemslån senast sex månader efter skriftligt utträde.
Du behöver också lämna in din revers i original till klubben.

Arbetslån:
För alla medlemmar (utom Greenfeemedlem) som innevarande år fyller 17 år eller är äldre tillkommer ett ”arbetslån” om 500 kronor.
Detta belopp återbetalas i form av presentkort om Du arbetar åtta timmar åt klubben. 
Återbetalning sker innevarande år och nollställs vid årsskiftet.

Du kan till exempel vara med och vårstäda banan, vara fadder till någon av våra nybörjare eller arbeta som funktionär vid någon tävling.
Blankett för återbetalning finns i kansliet.

Seniormedlem:
Spelrätten ger Dig obegränsat med spel på banan hela säsongen samt möjliggör spel på andra banor till kraftigt reducerad avgift.
Se mer under fliken ”Klubben” och ”Klubbsamarbeten”
** Seniormedlem 22-25 år
får mot uppvisande av ett giltigt CSN-kort erhålles rabatt på spelrätten med 1900 kronor. (Anmälan till kansliet med uppvisande av giltigt CSN-kort eller liknande skall ske innan rabatt ges.)

Vardagsmedlem:
Spelrätten för en vardagsmedlem är begränsad till att gälla måndag-fredag start före klockan 15.00.
Vid spel på banan övriga tider erläggs halv Dalagreenfee.
OBS! Övriga greenfeeavtal gäller ej.

Greenfeemedlemskap:  (Begränsat antal)
Tre (3) fria 18-håls ronder eller sex (6) 9-håls ronder ingår i medlemskapet och kan nyttjas på vardagar.
Vid spel därutöver erläggs ordinarie greenfee.
Vid uppgradering av spelrätt under säsong avgår 1100 kronor rabatt.
OBS! Övriga greenfeeavtal gäller ej.

Nybörjarmedlemskap:
Som nybörjare ingår både medlemskap och spelrätt i Nybörjarutbildningen.
OBS! Övriga greenfeeavtal gäller ej.

Småbarnsbricka:
Småbarnsföräldrar där båda är fullbetalande medlemmar med hemmavarande barn mellan 0-3 år erhåller rabatt.
På avgift ovan tillkommer arbetslån.
Meddela kansliet om Ni är berättigade till Småbarnsbricka.

Familjebricka:
Familjer där båda föräldrarna är fullbetalande medlemmar och har hemmaboende juniorer/knattar som spelar golf har ett tak på sin avgift.
På avgift ovan tillkommer arbetslån.
Meddela kansliet om ni är berättigade till Familjebricka.

Medlemskap:
Detta medlemskap är till för dig som vill vara stödmedlem eller om du av olika anledningar vill göra ett uppehåll från golfen under en viss tid.
Du har inga rättigheter till spel på hemmabanan eller någon annan bana. Du erhåller heller inte tidningen Golfa.

Vill du betala via autogiro?
Självklart kan du delbetala ditt medlemskap via autogiro. 
Väljer du det alternativet så klicka på knappen nedan för att fylla i ett autogiromedgivande som skickas in till klubben så dras avgiften månadsvis från ditt bankkonto. 
För att täcka våra kostnader för denna hantering tar vi en liten avgift om 200 kronor/år. 

 

Har du frågor kring medlemsskap eller andra frågor om klubben och dess arbete. Skicka oss en rad och låt oss veta.