Ombyggnad hål 6+7+8

Under hösten vintern så kommer Hagge GK bygga om hål 6, 7 och 8. 

Här kommer ni att kunna följa arbetet i bild och video form. 

Vi börjar med några bilder: 

Du kan följa bygget här och på  instagram: https://www.instagram.com/greenteamhaggegk/