Hej alla

Vi behöver fler medlemmar som vill vara med i vår resusrgrupp under säsongen. Gruppen är uppdelad i 2 delar. En grupp hjälper till Tisdagar jämna veckor och den andra Tisdagar ojämna veckor. Tiden är mellan kl 8-12.

Arbetsuppgifter för gruppen är bla, Vägar, Bunkrar, Torvning, lagning av uppslagen torv på Fairway mm.

Är du eller vet någon som är intresserad att hjälpa till. Skicka en anmälan med Namn, tel nr och mailadress till mig.

pelle.pettersson@haggegk.se

Med vänlig hälsning Pelle