Tävlings info GV2020

Tävlingsinformation

GOLFVECKAN 2020

Information till deltagare vid tävlingar under Golfveckan 2020

Syftet med nedan bestämmelser är att tävlingar ska kunna bedrivas samtidigt som riskerna för smittspridning av Covid-19 ska minimeras.
Alla har ansvar för att smittspridningen begränsas i så stor omfattning som möjligt och det är viktigt att vi anstränger oss tillsammans!

Anmälan och betalning
• I samband med anmälan på ”Min Golf” görs betalning för tävlingsavgift och eventuell tävlingsgreenfee. Det går också utmärkt att i efterhand gå in på ”Min Golf” och göra denna betalning dock innan anmälningstiden går ut (se respektive tävling)
• Det går också utmärkt att i förväg göra ett besök i shopen och betala för de tävlingar man deltar i
• Vid eventuell sjukdom eller förhinder görs återbetalning enligt det regelverk vi och tävlingsarrangören tillämpar (se respektive tävling)

Krav att avstå deltagande i tävling
• Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan
• Alla deltagare ska försöka att hålla fysisk distansering (2 meter) mellan varandra i alla sammanhang, exempelvis i köer och på träningsytor. Inga gemensamma samlingar

Tävlingens genomförande
Tävlingen kommer att genomföras utan gemensamma samlingar vilket innebär:
• Inga gemensamma måltider – Restaurangen håller dock öppet under hela tävlingsdagen
• Ingen prisutdelning – cirka 30 minuter efter tävlingen kommer en digital prisutdelning att genomföras på Hagge GK´s sida på Facebook . Denna går även att se i efterhand
• All information meddelas genom den officiella informationstavlan och på tävlingen i Min Golf
• Vid spelavbrott ska alla som har tillgång till bil gå dit och avvakta vidare information.
Så få deltagare som möjligt ska befinna sig i klubbhuset under spelavbrott

Scorekortsutlämning
• Starter kommer att bära skyddshandskar
• Handsprit kommer att finnas tillgängligt
• Hälsningar mellan starter/spelare och spelare/spelare bör inte göras i hand. ”Coronahälsning” rekommenderas
• Scorekorten, lokala regler, hålplaceringar etc. kommer att läggas ut på ett bord vid första tee där deltagarna kan ta materialet själva. Spelaren ska ta scorekortet till den hon/han är markör för

Scorekortsinlämning
• Området för scorekortinlämningen (Recording/Scoring Area) kommer att vara en avgränsad yta vid vårt tävlingskansli
• Enbart en boll/grupp och personen som tar emot scorekorten får befinna sig i området för scorekortsinlämningen samtidigt
• Om kö till området för scorekortsinlämningen bildas ska spelarna hålla fysisk distans
• Spelarna ska uppmanas att använda handsprit innan de lämnar scorekortsinlämningen

 

Tävlingskommittén
Hagge GK