Vill du vara fadder?

Du som spelat golf en tid, kan hjälpa våra nya spelare genom att bli fadder. Nedan ser du vad som krävs för att bli fadder.

Att vara fadder för nya spelare:

 • Du är en god förebild för den nya medlemmen.
 • Du delar med dig av dina kunskaper.
 • Du ska vara kunnig i golfvett och golfregler.

Din uppgift som fadder är att:

 • Ge praktiska råd och anvisningar.
 • Se till att golfvett och etikettregler följs.
 • Visa vilka regler som gäller i olika situationer.
 • Förklara hur viktigt det är med snabbt spel och att släppa igenom snabbare partier.
 • Föra scorekort och förklara hur man skriver scorekort och räknar poäng.
 • Signera scorekortet och se till att det även blir påskrivet av spelaren själv.

Golfvett

Säkerhet: Banpersonal har alltid företräde. Stå på rätt ställe och spela med god marginal till alla på banan. Var försiktig vid ”blinda” slag och ropa alltid ”FORE” vid minsta risk. Ställ din bag på fairway som ett varningstecken.

Hänsyn: Kom i god tid till din runda. Du visar hänsyn till dina medspelare genom att du står still, är tyst och ser upp med skuggor vid slag. Under rundan anpassar du ljudnivån och tar ögonmärke vart bollarna hamnar och hjälper till att leta. På green håller du dig utanför puttlinjen och passar flaggstången. Och naturligtvis uppmuntrar du och ger beröm till dina medspelare.

Banvård: Provsvingar gör du utanför tee. Lägg alltid tillbaka uppslagen torv och laga nedslagsmärken på green. Hamnar du i en bunker, krattar du efter dig. Inga vagnar på tee, green eller foregreen. Lägg ner flaggstången försiktigt.

Speltempo: Att ha ett snabbt speltempo är viktigt, så gå raskt och var beredd när det är din tur att slå. Ta alltid ögonmärke och hjälp till att leta. Släpp igenom snabbare partier. Bagen ställer du på väg till nästa tee och scoren skriver du när du kommit fram till nästa tee.

Etik och moral: Golfens idé bygger på spelarnas ärlighet, så säg till om du upptäcker ett regelbrott. Medvetet regelbrott är fusk. Naturligtvis får inga droger förekomma på golfbanan.

Exempel på uppgifter:

 • Förklara provisorisk boll.
 • Visa flagglinjen om bollen går i vattenhinder. Flaggan – skärningspunkten och rakt bakåt.
 • Visa på olika droppningsalternativ vid sidovattenhinder.
 • Ospelbar boll. Tre alternativ med ett slags plikt.
 • Visa hur man släpper igenom, även flytande genomgång.
 • Visa var man ställer bagen vid green.
 • Laga nedslagsmärken och lägg tillbaka torv.
 • Lämna greenen så snabbt som möjligt och skriv scoren på nästa tee.