Vision 50/50

Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

Vi på Hagge GK har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för att bli en mer inkluderande och jämställd klubb. I maj 2017 gick vi, som en av de första klubbarna i Sverige, in i det nya Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Vid årsmötet i mars 2019 blev vi officiellt certifierade och tilldelades ett diplom som vi stolt tog emot. Resan har bara börjat och för oss är det en självklarhet att vi engagerar oss för detta viktiga mål!  

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som vi har använt som stöd i vårt  förändringsarbete på klubben.

Programmet har cirka 50 platser årligen och vi på Hagge GK anmälde oss direkt till den första omgången tillsammans med 45 andra golfklubbar och sex golfdistriktsförbund.  Det är Hagges styrelse som driver arbetet och agerar styrgrupp men även medarbetare och kommittéer är och har varit viktiga i utvecklingsarbetet. 

Vad är Vision 50/50?

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner. Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna.

Förbundets mål fram till 2020 är:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
  • En mätbar förändring i kvinnors syn på golf
Hagge GK´s mål är:
  • Utveckla anläggningen till att vara tillgänglig året om
  • Vara en anläggning där alla känner sig välkommen
  • Fler tjejer/kvinnor i våra styrande organ – målet är 35 procent

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:

Styrelsen
0240-65 57 80
info@haggegk.se