Som de flest säkert blivit informerade om så har områden i vårt närområde drabbats av Afrikansk Svinpest.

Hagge Golfklubb vill be samtliga besökare som kommer till oss och som besökt skog och mark inom det drabbade området att vidta försiktighet och följa jordbruksverkets rekommendationer.

Dessa finns på följande länk: https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest

Har du vistats i skog och mark där det kan finnas smitta så är vi tacksamma om följer instruktionerna avseende rengöring:

Skodon, kläder och utrustning som har använts på golfbanan bör tvättas rent med vatten och borste så de blir rena från all synlig smuts.

De ska vara så rena att man kan använda dem inomhus. Var extra noga med sulor på peggade skor och med hjul på vagnar.

Vi på Hagge Golfklubb tackar för visad förståelse och hälsar er varmt välkomna.

Klubbledningen