Efter markarbeten , gödsling och städdagar är banan åter öppen för spel på vintergreener. Gäller Hål 10-18. Övriga hål stängda.