Lördag 5/8 är banan stängd på grund av stora regnmängder. Detta gäller hål 1-18, korthålsbana, övningsområden, drivingrange och putting greener. Gäller hela dagen nytt besked Söndag morgon.