På grund av rådande väderlek så gäller förbud för golfbilar. Förbudet gäller även spelare med sjukintyg.  Gäller från nu till vidare.