Under många år har det funnits en stor önskan att bygga en golfstudio på Hagge. Nu har Arvsfonden beviljat vår ansökan och byggnationen kommer att starta under hösten.

Läs mer här : https://haggegk.se/golfstudio/