Under nästa vecka startar vi det första av två höstprojekt på banan. Det första projektet handlar om stödsådd av fairways och andra ”döda” spelytor på olika delar av banan. Det andra projektet, som är inplanerat efter stödsåddprojektet, är etapp 2 av bunkerprojektet som påbörjades förra året.

Första projektet – Stödsådd

Idag och under säsongen, så har vi haft ett antal fairways som fläckvis varit gräsfria. Det är dessa och ett antal andra ”döda” ytor nära greener och bakom bunkrar som behöver underhållas för att våra spelytor och banan ska ha en chans att bli bättre inför 2024. Vi kommer prioritera att jobba med fairways på hål 10-14 samt hål 2, 4, 6 och 8. Det inledande arbetet, som vi påbörjar redan nästa vecka, handlar om djup vertikalskärning och hålpipning. I början av oktober så kommer nytt material, gräsfrö och gödsel att tillföras. Därefter förväntar vi oss att etableringen av nytt gräs kommer igång och blir gynnsam.

För att våra greenkeepers ska kunna göra det här arbetet på ett smidigt och effektivt sätt så kommer hål 10-14 att vara helt avstängda den 19-20 september (tisdag-onsdag). Under dessa två dagar spelar vi istället en 13-hålsslinga som består av hål 1-9 + 15-18. Vår intention och förhoppning är att vi ska kunna ha öppet alla 18 hålen i så stor utsträckning som det går framöver, men det kan bli så att vi kommer att behöva stänga hål vid andra tillfällen under september-oktober. Vi kommer återkomma med löpande information om hur arbetet fortskrider och om hur det påverkar spelet på banan.

Andra projektet – Etapp 2/Bunkrar

När det blir dags för etapp 2 av bunkerprojektet så återkommer vi med mer information om detta.

Hälsningar,
Pelle Petterson, Course Manager och Peter Bengtsson, Klubbchef/VD